قوانین

کلیه آسیاب های توس شکن دارای گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد

ارسال محصولات با حجم کوچک از طریق پست و یا باربری می باشد

سفارش آسیاب صنعتی و مدت زمان ساخت دستگاه در صورت عدم وجود از طریق کارشناس به خریدار اعلام می شود

کلیه دستگاه ها قبل از ارسال تست می گردد