آدرس دفتر مرکزی : ایران – خراسان رضوی – مشهد – بولوار توس 176 پلاک 38 – شرکت توس شکن خراسان کد پستی : 9198143114
تلفن تماس : 05136661689 – 05136911658 – 05136911659
مدیر فروش : 09150091270