کلیه آسیاب های توس شکن دارای گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد
ارسال محصولات با حجم کوچک از طریق پست و یا باربری می باشد
سفارش آسیاب صنعتی و مدت زمان ساخت دستگاه در صورت عدم وجود از طریق کارشناس به خریدار اعلام می شود
کلیه دستگاه ها قبل از ارسال تست می گردد