آسیاب صنعتی

راهنمای آسیاب کردن قهوه

چگونه و چه مقدار قهوه ام را آسیاب کنم؟. با چه ابزاری این کار را انجام دهم؟. یک کافی لاور زمانی در دم آوری قهوه ناموفق است که از میزان آسیاب کردن آن بی خبر باشد!.آسیاب صنعتی یک قهوه خوب نیازمند آسیاب کردن درست و دقیق است. ابزارهای آسیاب قهوه در تهیه قهوه ارزشمند و با اهمیت اند. ممکن است شما قهوه تازه و خوب، به همراه یک دستگاه مناسب. برای تهیه ، آب فیلتر شده و کامل، و در کنار  این ها، دقت بالا در دم آوری. را داشته باشید اما یک نکته مهم و تاثیر گذار در طعم .نهایی قهوه، آسیاب کردن آن است. شاید این سوال را از خود بپرسید “حالا کمی ریزتر یا درشت تر چی میشه!”.آسیاب صنعتی بهتر است برای  پاسخ سوالتان تا انتهای مطلب با ما همراه باشید و از اهمیت آسیاب کردن قهوه .اطلاع یابید.

نکات آسیاب کردن قهوه:

یک نکته مهم در آسیاب کردن قهوه یکسان آسیاب کردن آن است؛. قهوه درشت تر آب را آسان تر عبور می دهد .و سبب استخراج کمتر طعم قهوه می شود. اما اگر  قهوه ریز تر شود بیشتر. با آب درگیر شده و عصاره گیری می شود؛ درنهایت قهوه شما تلخ تر می شود. تغییرات کوچک در اندازه ذرات می تواند به طرز چشمگیری. بر طعم نهایی قهوه شما تأثیر بگذارد. قبل از آسیاب کردن قهوه باید دانه هایی که رست آنها به صورت کامل و یکنواخت .نسبت به بقیه دانه ها انجام نشده را جدا کنید. همچنین دستگاه آسیاب شما باید حدالامکان عاری از ذرات قهوه روز های گذشته .و یا رست و دانه های متفاوت باشد.
میزان آسیاب کردن قهوه، به متد دم آوری شما وابسته است. عموما قهوه هایی ک باید دم کشیده شوند درشت ترند. آسیاب صنعتی

میزان آسیاب برای هر ابزار:

بسیار درشت “Extra Coarse Grind

قهوه آسیا شده بسیار درشت
درشت ترین حالت آسیاب قهوه
  • قهوه های دم سرد یا برود کافی
  • دستگاه تادی
  • کابوی کافی
از این نوع آسیاب برای تهیه قهوه های دم سرد یا برود کافی و قهوه ساز “Toddy brewer” و کابوی کافی استفاده می شود.

درشت یا “Coarse Grind

آسیاب متوسط درشت قهوه
آسیاب به اندازه نمک دریایی